Milion ofert wakacyjnych ! Rejsy po morzach i oceanach tel 601 25 62 42 wyloty z Łodzi , Bydgoszczy , Warszawy , Krakowa , Katowic , Gdańska , Rzeszowa , Szczecina ,Wrocławia ! Sam wybierasz sk±d fruwasz!:) Gratis zawieziemy Cię i odbierzemy z lotniska ! fruwamyzlodzi.pl

 • Nurkowanie
  Kitesurfing
  Snowboarding Polak za granic�
  Jak rezerwować

  Nasz system rezerwacji jest niezwykle prosty a formy p�atno�ci bezpieczne. Każdy klient, który dokona zakupu wycieczki będzie usatysfakcjonowany!

  Etap pierwszy.
  Szukanie oferty

  W pola wyszukiwarki wpisz i zaznacz kryteria, które będą pomocne w odnalezieniu odpowiedniej dla Ciebie oferty. By uściślić rodzaj wyjazdu możesz wybrać wyszukiwanie zaawansowane. Wtedy wybór poszerza się o rodzaj wyżywienia, liczbę wszystkich osób, itp. Po uzupełnieniu pól, naci�nij: szukaj.


  Etap drugi.
  Wybranie oferty


  Na ekranie uka�e si� lista ofert, zaw�ona do tych, które b�d� najbli�ej wybranych przez Ciebie kryteriów. Na tym etapie, mo�esz dokona� wst�pnego wyboru i przejrze� szczegó�owe informacje dotycz�ce tej oferty.

  Etap trzeci.
  Rezerwacja

  Na tym etapie mo�esz dokona� wst�pnej rezerwacji. Pami�taj, �e nie wi��e si� ona jeszcze z �adnymi kosztami. Po klikni�ciu rezerwuj on-line na ekranie wy�wietli si� formularz rezerwacji. Wype�nij w nim pola dotycz�ce Twoich danych. Gotowy formularz rezerwacji b�dzie przes�any do naszego konsultanta, który skontaktuje si� z Tob� w ci�gu 24h. W ka�dej chwili mo�esz nam zada� dodatkowe pytania, korzystaj�c z linku zadaj pytanie.

  Etap czwarty.
  Dokumenty

  Po potwierdzeniu wybranej przez Ciebie oferty i sprawdzeniu stanu wolnych miejsc w systemie rezerwacyjnym prze�lemy na wymieniony w formularzu adres mailowy umow� zg�oszenie. Po czytelnym podpisaniu ode�lij j� na podany przez konsultanta numer faksu lub adres e-mail. Nast�pnie, dokonaj zap�aty na nasz rachunek bankowy.

  Dokumenty podró�ne i bilety lotnicze dostarczymy na wskazany przez Ciebie w formularzu rezerwacji adres domowy. Mog� te� czeka� na Ciebie w punkcie odpraw na lotnisku.


  �yczymy udanego pobytu!

  Adresy:
  ��d� ul. Tuwima 48

  Zgierz ul. Powsta�c�w �l�skich 21
  Godziny otwarcia:
  Poniedzia�ek-pi�tek: 10-18
  Sobota: 10-15

  Telefony:
  42 663-94-92
  791-241-908
  794-904-473
  601-256-242

  Fax: 42 663-94-92
  Poczta: nevadatravel@wp.pl
  Gadu-gadu:

  Skype: nevadatravel nevadatravel
  Pogoda
  O nas     Jak rezerwowa�      Gwarancja najni�szej ceny      Poradnik      Polityka prywatno�ci      Ubezpieczenia      Wycieczki      Na lotnisko
  Znajd� nas na Facebooku
  Twitter
  Google
  Pinterest